muligHeden

muligHEDEN er et gratis tilbud fra UngHerning til kommunens folkeskoler.Tilbuddet finansieres af UngHernings midler. Formålet med muligHEDEN er ved tidlig indsats at forebygge og forhindre udskillelse af elever i folkeskolens 7. – 9. klasse.

Vi ønsker at skabe forbedrede muligheder for at fastholde flest mulige unge i det normale skolesystem via et koordineret samarbejde.

Vi ønsker at give eleverne et anderledes undervisningsforløb for at genskabe lysten til at lære .

Vi tilbyder en hjælp til de unge som er

  • Hurtig og målrettet (Vi har løbende indtag)
  • Helhedsorienteret
  • Anerkendende og selvtillidsgivende

Målet er, at eleven efter opholdet på muligHEDEN vender tilbage til et normalt skoleforløb og får gennemført folkeskolens afgangsprøve.

Se folder om muligHEDEN her

Forespørgelse om optagelse til muligHEDEN

muligHeden

Forældre har accepteret ovenstående