Grundlag for klubvirksomhed

Læs om Ungdomsskoleundervisning i UngHerning

Indledning

Ungdomsskoleklubbernes tilbud er for alle kommunens unge. De unge kan benytte klubtilbuddet fra 7. årgang til 18 år. Ungdomsskoleklubberne tilbyder en lang række aktiviteter fordelt over hele året. Fra midten af september til udgangen af april, har alle klubber åbent på faste ugentlige aftener, hvor der tilbydes en række faste aktiviteter samt aktiviteter planlagt efter de unges ønsker på stormøderne. Derudover tilbydes en lang række arrangementer, projekter, events, camps, udvekslinger mv. i weekender og ferier. Vi søger altid at tilpasse tilbuddet til de unges ønsker og behov, og derfor varierer tilbuddet fra sæson til sæson.

Den mobile klub i ungHerning, er et nyt tiltag, og består af en campingvogn, indrettet til formålet og pakket med aktivitetsgrej og forebyggelsesmaterialer. Den mobile klub sommeren igennem turnere rundt i kommunen, med særlig fokus på områder, hvor behovet er størst.

Pr. 1. jan. 2015 findes der 8 ungdomsskoleklubber, primært placeret på folkeskoler i Herning kommune. Klubberne er fordelt på én i hhv. Sdr. Felding, Lind, Gjellerup, Snejbjerg, Sunds og Vildbjerg samt to i Herning by. Klubberne har mellem 2 og 4 åbningsaftener om ugen i sæsonen. Klubben på Holtbjerg holder, som den eneste klub sommeråbent, og har i den periode åbent to aftener om ugen.

Lovgrundlag for ungdomsskoleklubber i ungHerning

I henhold til lov om ungdomsskoler § 3 stk. 3 er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, at ungdomsskoletilbuddet i Herning kommune skal omfatte klub-virksomhed.

Pædagogisk grundlag

”Ungdomsskoleklubberne arbejder ud fra en anerkendende helhedsskabende relationspædagogik.”

Værdigrundlag

”Ungdomsskoleklubberne bygger på et troværdigt og engageret fællesskab.”

Overordnet målsætning for ungdomsskoleklubberne

Ungdomsskoleklubbernes vision er at være en integreret og fuldgyldig brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv. Vi ønsker at sikre glidende overgange mellem ungdomstilbuddene, både internt og eksternt, således at ingen unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation.

Vi vil udbyde et varieret og engageret fritidstilbud til alle unge i Herning kommune, herunder forsøge at integrere de unge i foreningslivets fællesskaber, således at alle unge får et sjovt og udviklende fritidsliv. Vi søger altid at iscenesætte de unge og deres ønsker, for derigennem at motivere til entreprenørskab og aktiv deltagelse i samfundet, og derved at understøtte de unges muligheder for at blive så livskompetente som muligt.

Vi har særlig fokus på vores forebyggende indsats, og vil gennem en opsøgende indsats og et stærkt samarbejde med de øvrige aktører på området, være en central medspiller i indsatsen for de udsatte unge.

Faglig udvikling skal sikres under dertil tilrettelagte pædagogiske dage, og gennem kompetenceudviklingsprofiler samt løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Ungdomsskoleklubberne vil være et højkvalitets-fritidstilbud, dvs. udvikle målrettede, strukturerede, pædagogiske indsatser med evidens og systematisk sikring kvaliteten.