Normaliserings perspektivet

Herning Kommune arbejder målrettet med inklusion, hvor et af udgangspunkterne er Herningmodellen. Her er normaliseringsperspektivet en central del, som UngHerning understøtter, bl.a. gennem den brede geo-grafiske forankring samt det mangfoldige tilbud – både i form af skoletilbud og fritidstilbud.

Se nærmere beskrivelse her: Normaliseringsperspektivet (PDF)