Organisationsstruktur

UngHerning er en del af Herning Kommune. UngHernings organisationsstruktur er bygget op omkring egen bestyrelse og består overordnet af en fritidsafdeling og en heltidsafdeling. Administrationen va-retages af et sekretariat, mens kompetence- og fagudvikling ligger ved ressourcecentret. UngHerning bestilles i øvrigt til at varetage specifikke opgaver for samarbejdspartnere (rekvirerede projek-ter).

Se hele organisationsstrukturen her: Organisationsstruktur (PDF)