Strategiplan

I strategiplanen opstiller ledelsen strategiske mål for den samlede organisations udvikling. Målene afspejler de politiske beslutninger og de krav og strømninger, der kommer fra det samfund, vi omgi-ves af. UngHerning ønsker at være en aktiv medspiller, som er medvirkende til at tingene lykkes.

I denne strategiplan har vi samlet vores kerneopgave, vision, værdier og pædagogiske grundlag. Kerneopgaven spidsformulerer vores grundlæggende formål, mens visionen udtrykker, hvad vi stræber mod at blive. Værdier og pædagogisk grundlag samt de strategiske målsætninger er basiselementerne, som vi tager afsæt i, når vi vil udføre kerneopgaven og gøre visionen til virkelighed.

Læs hele strategiplanen her: Strategiplan (PDF)