UngHernings arbejdsgrundlag

UngHernings arbejde tager afsæt i gældende politikker og strategier fra Herning Kommune, Børn & unge samt Center for Børn og Læring (CBL).

Læs gældende Børne- og Ungepolitik

Læs Fællesskabsstrategien

Vision 

UngHerning vil være en tydelig og professionel aktør på børne- ungeområdet i Herning Kommune.
UngHerning vil rollen som ambassadør for ALLE unge - udsatte som talenter.
UngHerning vil fleksibilitet og tværfagligt samarbejde med vilje til handling.

Kerneopgave

HER skaber vi livsduelige unge

Definition

Livsduelighed forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fællesskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen.

 • Personlige egenskaber: Selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle meningsfuldhed.
 • Sociale kompetencer: Evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati.
 • Faglige kompetencer: Kognitive såvel som fagkompetencer.

Hvordan

 • Gennem dannelse og uddannelse
 • Gennem engageret samarbejde på tværs af aktører i de unges netværk
 • Gennem inklusion i forpligtende fællesskaber
 • Ved at udnytte vores bredde og mangfoldighed både geografisk og fagligt
 • Ved at se nye veje
 • Med fleksibilitet og handlekraft

Værdigrundlag

UngHerning står på et grundlag af troværdighed, engagement og fællesskab

TROVÆRDIGHED definerer vi ved at

 • Vi er ærlige
 • Vi er åbne
 • Vi afstemmer forventninger
 • Vi står ved det, vi lover

ENGAGEMENT definerer vi ved at

 • Vi involverer os fagligt og professionelt
 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • Vi bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø
 • Vi er motiverede og motiverende 

FÆLLESSKAB definerer vi ved at

 • Vi anerkender forskellighed som en ressource
 • Vi inkluderer alle i forpligtende fællesskaber
 • Vi skaber en fælles kultur gennem ejerskab og samhørighed  

Pædagogisk grundlag

 Det pædagogiske grundlag for UngHerning tager afsæt i en anerkendende og værdsættende pædagogik med en systemisk forankring