UngHernings arbejdsgrundlag

UngHernings arbejde tager afsæt i gældende politikker og strategier fra Herning Kommune, Børn & unge samt Center for Børn og Læring (CBL).

Læs gældende Børne- og Ungepolitik

Vision 

UngHerning vil være på forkant med og agere i fremtidens ungdomskultur. Dette indebærer at vi:

 • Vil have stolte medarbejdere, der gennem høj faglighed, stærke relationer, engagement og konstruktivt samarbejde yder deres bedste.
 • Er den proaktive og troværdige samarbejdspartner, der ser det andre ikke ser, og tilbyder det, andre ikke tilbyder.
 • Gennem indflydelse, læring og anerkendelse danner platforme for de unges videre udvikling.
 • Skaber meningsfulde fællesskaber for alle.

 

 

Kerneopgave

HER skaber vi livsduelige unge

Definition

Livsduelighed forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fællesskaber og udvikle sig i mødet med omverdenen.

 • Personlige egenskaber: Selvkontrol, vedholdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle meningsfuldhed.
 • Sociale kompetencer: Evnen til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati.
 • Faglige kompetencer: Kognitive såvel som fagkompetencer.

Hvordan

 • Gennem dannelse og uddannelse
 • Gennem engageret samarbejde på tværs af aktører i de unges netværk
 • Gennem inklusion i forpligtende fællesskaber
 • Ved at udnytte vores bredde og mangfoldighed både geografisk og fagligt
 • Ved at se nye veje
 • Med fleksibilitet og handlekraft

Værdigrundlag

UngHerning står på et grundlag af troværdighed, engagement og fællesskab.

TROVÆRDIGHED definerer vi ved at:

 • Vi er ærlige
 • Vi er åbne
 • Vi afstemmer forventninger
 • Vi står ved det, vi lover.

ENGAGEMENT definerer vi ved at:

 • Vi involverer os fagligt og professionelt
 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • Vi bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø
 • Vi er motiverede og motiverende.

FÆLLESSKAB definerer vi ved at:

 • Vi anerkender forskellighed som en ressource
 • Vi inkluderer alle i forpligtende fællesskaber
 • Vi skaber en fælles kultur gennem ejerskab og samhørighed.

Pædagogisk grundlag

 Det pædagogiske grundlag for UngHerning tager afsæt i en anerkendende og værdsættende pædagogik med en systemisk forankring.