Praktiske oplysninger

UngHerning er et kommunalt tilbud til alle unge i Herning kommune.

Hvem kan deltage?

Alle unge fra 7. klasse til 18 år kan deltage i UngHernings ungdomsklubber og fritidsundervisning. Børn fra 4. til 6. klasse kan deltage i UngHernings juniorklubber

Hvordan tilmelder jeg mig?

På hjemmesiden: www.ungherning.dk/fritidstilbud/fritidsundervisning

Er der problemder med dette, kan man sig til distriktskoordinatoren på sin skole.

Du er velkommen til at vælge flere hold og hold på forskellige undervisningssteder.

Din tilmelding er bindende.

Hvordan får jeg besked?

Opgiv dit mobilnummer ved tilmeldingen, så får du en SMS i forbindelse med holdstart.

Har UngHerning ikke dit mobilnummer forventer vi, at du selv holder øje med hjemmeside og opslagstavler på skolerne og møder op ved holdstart.

Er der ændringer i forhold til holdstart, kontaktes de tilmeldte elever herom.

Hvornår begynder undervisningen?

De fleste hold starter i uge 37.Enkelte hold starter dog på andre tidspunkter. Se nærmere på ungdomsskolens opslagstavler og på www.ungherning.dk/fritidstilbud/fritidsundervisning

Hvad kræver UngHerning af mig?

  • Du skal følge undervisningen uden unødvendige forsømmelser
  • Du skal personligt melde afbud, hvis du en enkelt gang er forhindret i at komme til undervisning
  • Du vælger kun, hvad du kan overkomme
  • Du møder til tiden
  • Du er ansvarlig for lokaler og værktøj
  • Du er positiv
  • Du er en god kammerat

Hvad koster det?

Al undervisning og alle undervisningsmaterialer er gratis. Der er dog afsat et fast beløb pr. hold til materialer. Særligt dyre materialer må du derfor selv være med til at betale.

Forsikring?

Herning Kommune har ikke tegnet kollektive forsikringer for ungdomsskolens elever. Derfor ydes kun forsikringsdækning, hvis UngHerning kan gøres ansvarlig for skaden.

Hvis jeg har spørgsmål eller nye idéer?

Du kan altid henvende mig på et af UngHernings kontaktlærer på sin skole.

Elevbefordring

Ungdomsskoleelever med mere end 6 km til nærmeste ungdomsskoleafdeling kan få befordringsgodtgørelse som dækker transport til og fra undervisning (én tur hver vej pr. undervisningsaften).

HUSK at udbetalt befordringsgodtgørelse er skattepligtig og skal indberettes som B-indkomst
Hent skema til befordringsgodtgørelse HER