ErhvervsmuligHEDEN

Hvem er vi?

ErhvervsmuligHEDEN er et gratis tilbud fra UngHerning til kommunens folkeskoler.

Formålet med ErhvervsmuligHEDEN er - ved tidlig indsats - at forebygge og forhindre udskillelse af elever i folkeskolens 7. - 9. klasse. 9 kl. elever vender som udgangspunkt tilbage til egen skole inden juleferien.

Vi ønsker at skabe forbedrede muligheder for at fastholde flest mulige unge i det normale skolesystem via et koordineret samarbejde og at give eleverne et anderledes undervisnings- og afklaringsforløb, der kan genskabe motivationen til at gå i skole og gøre den unge uddannelsesparat.

Det er meget vigtigt, at den enkelte elev dels får afprøvet egne muligheder og begrænsninger, dels får udviklet sine sociale kompetencer, så han/hun lærer at begå sig på en arbejdsplads.

Målet er, at eleven efter opholdet på ErhvervsmuligHEDEN vender tilbage til et normalt skoleforløb og får gennemført og bestået folkeskolens afgangsprøve med henblik på at kunne optages på en ungdomsuddannelse.