erhvervsmuligHEDEN

ErhvervsmuligHEDEN er et gratis tilbud fra ungHerning (Herning Ungdomsskole) til kommunens folkeskoler.

Formålet med ErhvervsmuligHEDEN er - ved tidlig indsats - at forebygge og forhindre udskillelse af elever i folkeskolens 8. - 9. klasse, samt at bidrage til udvikling af alternative undervisningstilbud til bogligt udfordrede - og praktisk orienterede elever.

ErhvervsmuligHEDEN skal motivere eleverne til at forbedre deres faglige færdigheder således, at de kan klare adgangskriteriet til erhvervsuddannelserne – og dermed have mulighed for at gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Vi ønsker at skabe forbedrede muligheder for at fastholde flest mulige unge i det normale skolesystem via et koordineret samarbejde og at give eleverne et anderledes undervisnings- og afklaringsforløb, der kan genskabe motivationen til at gå i skole og gøre den unge uddannelsesparat.

Praktik har selvsagt en meget central placering i projektet, idet gode oplevelser i en virksomhed er afgørende for den enkelte elevs uddannelses-parathed. Læreren på ErhvervsmuligHEDEN står for såvel kontakt til praktikværten som backup for eleven.

Det er meget vigtigt, at den enkelte elev dels får afprøvet egne muligheder og begrænsninger, dels får udviklet sine sociale kompetencer, så han/hun lærer at begå sig på en arbejdsplads.

Målet er, at eleven efter opholdet på ErhvervsmuligHEDEN vender tilbage til et normalt skoleforløb og får gennemført og bestået folkeskolens afgangsprøve med henblik på at kunne optages på en erhvervsuddannelse.

Se folder om erhvervsmuligHEDEN her

Ønsker du at forespørge om optagelse til erhvervsmuligHEDEN, bedes du udfylde nedenstående fil, og sende den til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forespørgsel om optagelse erhvervsmuligHEDEN