ErhvervsmuligHEDEN

Fag og prøver

På ErhvervsMuligheden underviser vi i dansk, matematik og engelsk, hvor vi laver individuelle planer. Al undervisning foregår på elevens aktuelle niveau.

Derudover underviser vi i lifeskills, hvor fokus er på livsduelighed. Det kan eksempelvis være undervisning i at bruge nemID, i det danske retssystem, seksualundervisning, hvordan man laver budget, kropssprog etc.

Med jævne mellemrum er vi på tur.  Dette kan både være med et kulturelt fokus, eller i forbindelse med faglige emner. Vi tager på erhvervsbesøg, hvor vi får et indblik i forskellige virksomheders hverdag og jobmuligheder.

Elevens hjemskole afholder afgangsprøver.