ErhvervsmuligHEDEN

Hverdagen

De unge skal som udgangspunkt i skole alle hverdage i tidsrummet kl. 8.30 –14.00.

Vi er et fleksibelt tilbud, og der er mulighed for at tilpasse undervisningen, så den enkelte unge tilgodeses.

Eleverne får serveret morgenmad hver dag kl. 8.30. Til frokost skal de selv have madpakke med. Vi har fokus på sundhed og forventer madpakkerne er derefter.

Praktik er en vigtig del af at gå på ErhvervsmuligHEDEN. I praktikken får eleven mulighed for at afprøve forskellige erhverv. 

Hvis erhvervspraktik ikke er en mulighed i første omgang, er det muligt at komme i skolepraktik.