Fag og prøver

På HELIUS underviser vi i dansk, matematik og engelsk, og det tilstræbes, at alle elever går til afgangsprøve i disse fag.

For at træne prøvesituationen, har vi terminsprøver 3 gange årligt. Desuden afholder vi en mundtlig ”prøveeksamen” i dansk, engelsk og matematik i slutningen af skoleåret.

Vi har valghold hver mandag og torsdag eftermiddag. Disse fag kører i perioder på ca. 6 uger og varierer efter elevernes ønsker og behov. Fagene kan f.eks. være:

  • Tre- eller metalværksted
  • Madlavning og indkøb
  • Ridning
  • Kæledyr: Pasning og økonomi
  • Fagligt løft i et eller flere fag
  • Livsmestring: Budget, madplan, NemID, osv.
  • Motion
  • Jobansøgning og -samtale
  • Kreatvt og billedkundst
  • Smykkefremstilling