HELIUS

Fag og prøver 

På HELIUS underviser vi i dansk, matematik og engelsk, og der føres til afgangsprøve i disse fag.

Helius tilbyder ikke afgangsprøve i andre fag, og kan derved ikke tilbyde folkeskolens afgangseksamen

For at træne prøvesituationen, afholder vi terminsprøver. Desuden afholder vi en mundtlig ”prøveeksamen” i dansk, engelsk og matematik i slutningen af skoleåret.

Vi har valghold hver mandag og torsdag eftermiddag. Disse fag kører i perioder på ca. 6 uger og varierer efter elevernes ønsker og behov. Fagene kan f.eks. være:

  • Træ- eller metalværksted
  • Madlavning og indkøb
  • Ridning
  • Kæledyr: Pasning og økonomi
  • Fagligt løft i et eller flere fag
  • Livsmestring: Budget, madplan, NemID, osv.
  • Motion
  • Jobansøgning og -samtale
  • Kreativt og billedkunst