Dagligdagen på Muligheden

Skoledagen

Alle elever på Muligheden skal som udgangspunkt møde i skole på Gl. Skolevej kl. 8.30-14 hver dag. De fleste dage foregår undervisningen på Gl. Skolevej, men hverdagen byder også jævnligt på ture ud af huset.

For en del elever indgår erhvervspraktik som en fast del af skoleforløbet på Muligheden. Eleverne inddrages i arbejdet med at etablere et samarbejde med praktikstederne, og er i praktik 1-2 dage om ugen.

Kost

Alle elever tilbydes morgenmad samt frokost hver dag. Det sociale samvær omkring måltiderne vægtes højt.

Fag

På Muligheden undervises i dansk, matematik og engelsk samt i life skills.

Undervisningen i life skills sætter fokus på livsduelighed og evne til at navigere i voksenlivet. I de tre boglige fag tilrettelægges undervisningen - så vidt muligt - individuelt. Undervisningen stiler efter, at eleverne efterfølgende kan aflægge folkeskolens afgangsprøve.

Eksamen

Eleverne føres ikke til eksamen i 9.klasse på Muligheden, men vender tilbage til egen skole senest midt i 9.klasse. I særlige tilfælde kan eksamensforberedende forløb tilrettelægges i et samarbejde mellem UngHerning og elevens egen skole. Skriftlige og mundtlige prøver kan udelukkende aflægges på egen skole.