Målgruppe

Muligheden er et midlertidigt skoletilbud til elever på 7.-9. klassetrin i Herning Kommune. Pladserne på Muligheden tilbydes unge, som i en periode har brug for en anderledes ramme omkring skolegangen end den folkeskolen har mulighed for at tilbyde. Elever, som kommer på Muligheden, har typisk brug for trygge og forudsigelige rammer om hverdagen samt særlig støtte fra lærere og omgivelser for at opnå en stabil skolegang med fremmøde og undervisning.

 

Elever på Muligheden har først og fremmest brug for øget trivsel samt social og personlig udvikling. Samtidig har de fleste elever på Muligheden behov for særlig faglig støtte.

 

På Muligheden favnes både elever, som har brug for et praktisk og erhvervsrettet skoleforløb samt elever, for hvem skolegang i rolige rammer er det væsentligste behov - eksempelvis som følge af skolevægring, angstproblematikker m.v. Hverdagen og undervisningen på Muligheden tilrettelægges og justeres løbende efter elevens og elevgruppens udvikling og behov.

 

Visiterede og påbegyndt visiterede elever optages ikke på Muligheden.