Volume 2

Fag og prøver

På Volume 2 underviser vi i dansk, matematik og engelsk, og der føres til afgangsprøve i disse fag.

Volume 2 tilbyder ikke afgangsprøve i andre fag, og kan derved ikke tilbyde folkeskolens afgangseksamen.

I løbet af skoleåret afholdes terminsprøver, så eleverne får erfaring med prøveformen. Som tillæg til den fagfaglige undervisning benytter vi blandt andet idrætshallen og golfbanen, og vi har div. kreative værksteder til rådighed.