Volume 2

Hverdagen

Volume 2 arbejder ud fra den anerkendende tilgang, og ser relationen som det bærende element for at skabe udvikling og trivsel.

Volume 2 arbejder målrettet og bevidst med elevens selvværd, selvtillid, dannelse, sociale- samt personlige kompetencer.

Volume 2 arrangerer ture ud af huset med et fagligt indhold, og med fokus på hvordan den enkelte agerer i det offentlige rum.

På Volume 2 spiser vi morgenmad og frokost sammen.

De unge er som udgangspunkt i skole alle hverdage i tidsrummet kl. 8.30 –14.00. Volume 2 er dog et meget fleksibelt skoletilbud, og der er mulighed for at tilpasse undervisningen, så den enkelte unge tilgodeses i forhold til f.eks. praktikaftaler og værkstedsarbejde.