Velkommen til SSP i Herning Kommune

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi som har til formål at koordinere og facilitere samarbejdet omkring den forebyggende indsats i kommunen.

SSP-samarbejdet i Herning Kommune koordineres af SSP- og forebyggelseskonsulenten, som er organiseret under UngHerning – ungdomsskolen i Herning Kommune.

SSP har først og fremmest fokus på forebyggelse, og arbejder på at give børn og unge de bedst mulige rammer for et godt liv. SSP er et tværgående samarbejde - både fagligt og geografisk.

I menuen til venstre kan du læse mere om SSP – både organisering, netværk, indsatser mv.