Gå til sideindhold
Skoletilbud / Helix

HELIX' FORMÅL

 

Hvem kan visiteres til Helix? Elever i udskolingen, som, af forskellige årsager, har svært ved den almindelige folkeskole.

 

Skoletilbuddets overordnede formål er at gøre vores eleverne klar til en god overgang til ungdomsuddannelse eller job.

 

Målet er at give de unge meningsfulde skoledage, der skal give dem tiltro til, at de kan deltage i og bidrage meningsfuldt i samfundet.

 

Dette opnås gennem positive skoleoplevelser og tro på fremtiden.

 

 

HVAD ER HELIX?

 

Herlix er et alternativt heltidsundervisningstilbud, hvor skoledagen adskiller sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov. 

 

Skoletilbuddet er baseret på en nysgerrig, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor relationer er et grundlæggende element. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, der inkluderer alle aspekter af den unges liv, herunder skole, fritid og familie. Dette muliggøres ved, at vi benytter os af også at have en fritidsundervisnings-, SSP- og Klub-afdeling. Forældresamarbejdet betragtes som essentielt, og skoletilbuddet søger at inkludere hele den unges dagligdag i indsatserne.

 

Der lægges vægt på praktiskorienteret læring, individuelle tilrettelagte forløb og udvidet forældresamarbejde. Praksisfaglighed spiller en vigtig rolle i undervisningen, og der arbejdes på at involvere elever i forskellige måder at lære på, så de får mulighed for at udvikle sig fagligt i bred forstand. Elevernes selvhjulpenhed er et centralt fokus, for at give eleverne mulighed for at opnå så selvstændig og meningsfuld en ungetilværelse som muligt og gøre dem parate til livet.

 

Tal med dit barns skoleleder, om mulig visitation til Helix.

 


 

HVERDAGEN I HELIX

 

Undervisningen

 

De unge er som udgangspunkt i skole alle hverdage i tidsrummet kl. 8.30 –14.00.

 

Helix er dog et meget fleksibelt skoletilbud, og der er mulighed for at tilpasse undervisningen. Vi velkommer f.eks. at de unge har praktikaftaler og/eller værkstedsarbejde.

 

Skoleskemaet kan ses nedenunder.

Fagdag og bevægelse

 

Hver onsdag har vi en fagdag, hvor vi har mulighed for at fordybe os tværfagligt, arbejde med aktuelle problemstillinger eller tage på fagrelevante ture.

 

En gang om ugen har alle elever idræt. Her er der mulighed for at træne i fitnesscenter eller svømme. Derudover kan der til valgfag vælges forskellige motionsaktiviteter.

Kost og ernæring

 

Eleverne i Helix (og Volume 2) får ernæring som en del af deres skolegang ved os.

 

Hver dag får eleverne morgenmad og frokost, hvor vi søger at sikre eleverne en sund og alsidig kost.

TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
8.30 - 9.15 Fag Fag Fagdag Fag Fag
9.15 - 10.00 Fag Fag Fagdag Fag Fag
10.00 - 10.15 Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause
10.15 - 11.00 Fag Fag Fagdag Fag Fag
11.00 - 11.15 Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause Elevpause
11.15 - 12.00 Fag Fag Fagdag Fag Fag
12.00 - 12.40 Elevpause (frokost) Elevpause (frokost) Elevpause (frokost) Elevpause (frokost) Elevpause (frokost)
12.40 - 14.00 Valgfag Valgfag Fagdag Valgfag Valgfag

 

 


 

FAG OG PRØVER

 

Undervisningsfag

 

Vores Helix-elever bliver undervist i dansk, engelsk og matematik.

 

For at understøtte de elever, som har brug for vores skoletilbud, fokuserer vi på de mest centrale skolefag. Kombineret med vores valgfag og andre aktiviteter, søger vi derigennem at skabe de bedst mulige forudsætninger for eleverne, når de forlader os.

 

Eleverne i Helix kan derfor kun tage afgangsprøven i dansk, engelsk og matematik.

Valgfag

 

Hver mandag og torsdag eftermiddag har vores elever valgfag.

 

Vi kører valgfagene i perioder á ca. 6 uger, hvorefter nye valgfag udbydes, som vores elever kan melde sig på. Hvilke valgfag vi udbyder varierer derfor, men eksempler inkluderer:

 

  • Træ- eller metalværksted
  • Ridning
  • Kæledyr: Pasning og økonomi
  • Fagligt løft i et eller flere fag
  • Livsmestring: Budget, madplan, osv.
  • Jobansøgning og -samtale
  • Kreativt og billedkunst

 


 

LÆRERE OG PÆDAGOGER

 

 

Bernhard René Køhler

Lærer

 

Ellen Hostrup

Lærer

 

Jens Abraham Nielsen

TITEL

 

Jesper Guld Fredriksen

Lærer

 

Kim Neigaard

Lærer

 

Lena Ahlefjord

Lærer

 

Liza U. Overgård

Pædagog

 

Marianne V. Hehlert

Pædagog

 

Marianne Straagaard Jensen

Lærer

 

Martin Meedom

Lærer

 

Mette Kjeldsen

Lærer

 

Mette Maibom

Lærer

 

Nadia Arparci

Pædagogisk assistent

 

Zenta

Skolehund

 

Ziggy

Skolehund

 


 

KONTAKT

Susanne Helth-Koldby

Trivselskoordinator

 

21 19 54 98

ungsh@herning.dk

Anders Ørskov

Viceungdomsskole- og afdelingsleder

 

30 60 12 96

ungao@herning.dkSenest opdateret 13.06.2024 10:21 af UNGMV
Apricore logo