Gå til sideindhold

PRIVATLIVSPOLITIK

 


 

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

 

UngHerning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger og CVR nummer nederst på denne side.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver. Se oplysning i boksen med kontaktinfo.

 


 

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN PERSONOPLYSNINGER

 

Herning Kommune behandler de indsendte personoplysninger til følgende formål:

 

 • For at kunne behandle din henvendelse.
 • For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

 

Retsgrundlag for Herning Kommunes behandling af dine personoplysninger:

 

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stykke 1, litra c og e.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stykke 2, litra f.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stykke 1, 2 og 3.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stykke 1.

 


 

TIDSRUM FOR OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

 

Herning Kommune arkiverer og sletter de indsendte oplysninger, jævnfør de gældende regler for kassation, som er aktuelle for den sag, din henvendelse drejer sig om.

 


 

DINE RETTIGHEDER

 

Databeskyttelsesforordningen opstiller en række rettigheder du har, når Herning Kommune behandler personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Herning Kommune.

 

 • Ret til oplysning – du har ret til, uden unødig forsinkelse, at blive informeret om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger (senest en måned efter indsamlingen).
 • Ret til indsigt – du har ret til at blive gjort bekendt med personoplysningerne, vi behandler om dig, og desuden til en række oplysninger derudover.
 • Ret til berigtigelse – du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning – du har ret til at få personoplysninger om dig slettet, såfremt vi ikke er underlagt anden lov til opbevaringen.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis bestemte kriterier er opfyldte.
 • Ret til dataportabilitet – du har i bestemte tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, og få disse overført til anden dataansvarlig end os.
 • Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse – du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, eksempelvis profilering.

 


 

OPLYSNINGER OM KLAGE TIL DATATILSYNET

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Herning Kommune behandler dine personoplysninger på. Det anbefales dog, at du først retter henvendelse til Herning Kommune, inden en klage sendes til Datatilsynet.

 

Du kan indberette en klage til Datatilsynet her.

 


 

 

Kontaktinfo

 

DPO, Herning Kommune

Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

 

Tlf.: 93 59 45 58

Mail: dpo@herning.dk

 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 Senest opdateret 31.05.2024 09:08 af UNGMV
Apricore logo