Gå til sideindhold
SSP / Fagpersoner

FAGPERSONER

Velkommen til Herning Kommunes SSP-underside for professionelle samarbejdspartnere! Her finder du ressourcer, værktøjer og oplysninger om vores fælles arbejde med at skabe tryghed og trivsel blandt børn og unge. Som lærer, sagsbehandler, politibetjent eller anden professionel aktør spiller du en vigtig rolle i vores SSP-arbejde. Få indsigt i vores forebyggende indsatser, adgang til relevante dokumenter og mulighed for at deltage i netværksmøder og kurser. Sammen kan vi gøre en positiv forskel for vores unge og vores samfund. Velkommen til samarbejde og engagement hos Herning Kommunes SSP.

 


 

FORMIDLING

Vores formidlerteam spiller en central rolle i at styrke den forebyggende undervisning på skolerne i Herning Kommune. Vi arbejder målrettet med at understøtte skolernes indsatsområder i SSP-læseplanen og sikre ensartet undervisning til alle elever og deres forældre. Som specialister på området er vi altid på forkant med udviklingen og klar til at håndtere både planlagte undervisningsforløb og øjeblikkelige behov, såsom mobning og klasse-trivsel. Vores mål er at skabe et trygt og inkluderende miljø for alle elever i Herning Kommune.

 

 

 

Hvad formidler vi?

 

Vores nuværende formidlerindsatser kan ses herunder.

 

Digital dannelse til 3. og 4. årgang

2 lektioner for eleverne // 90 minutters forældremøde om aftenen

 

Om hvordan man navigerer i onlinelivet og de mange muligheder, der byder sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Pejling til 7. årgang

4 lektioner for eleverne // 90 minutters forældremøde om aftenen

 

Om gruppedynamikker og flertalsmisforståelser. Hvordan kommer vi de fejlagtige forestillinger til livs, så vi sikrer et godt børne- og ungeliv uden risikoadfærd.

 

 

 

 

 

 

 

Trivselsseminaret til 8. årgang

To skoledage for eleverne // 3 timers forældremøde om aftenen på dag 2

 

Om risikoadfærd og de temaer, der fylder for de unge mennesker. Forløbet indebærer et oplæg og efterfølgende facilitering af gruppearbejde. Forældremødet består af et oplæg, hvorefter de skal høre de unges syn på de dilemmaer, de står i og hvordan forældrene bedst kan navigere i det.

 

 

 

 

Formidlingsindsats i 2. klasse

 

Vi har ingen aktive formidlingsindsatser til 2. klassetrin. I stedet har vi udviklet materialer, som kan benyttes til forældremøde. Materialer inkluderer:

 

 • Lærervejledning
 • Forældrebrev
 • Video

 

Alle tre er tilgeængelige her på siden.

 

 


 

SPARRING

Vi kan hjælpe når skolen står overfor risikoadfærd - i og uden for skoletiden!

 

Det kan omhandle digitale krænkelser, deling af intimbilleder, vold, hærværk, nikotinprodukter, uhensigtsmæssige gruppedynamikker og mande andre emner.

 

 

 


 

PRESSE

 

Ved pressehenvendelser vedrørende SSP-samarbejdet i Herning Kommune bedes du kontakte afdelingsleder for SSP Lise Kjærgaard.

 

Vi er til for at skabe tryghed og trivsel blandt børn og unge, og vi værdsætter samarbejdet med medierne for at sprede vigtige budskaber og informationer om vores forebyggende arbejde. Vi ser frem til at samarbejde med jer og besvare eventuelle spørgsmål vedrørende vores arbejde og indsatser.

Lise Kjærgaard

Afdelingsleder

 

22 25 62 86

ungli@herning.dk

 


 

UNDERVISNINGSMATERIALER

 

Vi har kurateret en række undervisningsforløb til brug i folkeskolen på forskellige klassetrin. De er bl.a. designet af Red Barnet, DR, Det Kriminalpræventive Råd, mfl. og behandler emner inden for færdsel, online fællesskaber, rusmidler, mm.

 

Forløbene er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling nedenunder. Du kan også download læseplan i PDF-format herunder:

 

 

 


 

STRATEGI OG LOVGIVNING

 

I SSP-arbejdet i Herning Kommune er fokus på tidlig forebyggelse og helhedsorienteret indsats for børn og unges trivsel. Målet er at støtte deres livsduelighed og skabe inkluderende fællesskaber. Dette arbejde understøtter også kommunens målsætninger om at fremme børns læring og være en del af fællesskabet, som beskrevet i Børne- og Ungepolitikken og Meningsfulde Fællesskaber-strategien. SSP-indsatser bidrager til at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt unge og skaber grundlag for deres udvikling og trivsel.

 

Læs mere om strategien og lovgivningen om SSP ved at trykke på rapportens forside eller knappen herunder.

 

 

 


 

SSP VEJLEDERNETVÆRK

 

Vejledernetværket ledes af SSP-konsulenten og har til formål at undersøge kommunal risikoadfærd og -tendenser, sparre om handlemuligheder, forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt børn i folkeskolen og danne bro i det tværprofessionelle netværk – både internt i SSP, men også med vidensdeling og oplæg fra eksterne samarbejdspartnere.

 

Tovholderen for SSP vejledernetværket er SSP-konsulent Aleksander Egebjerg Georgsen. Han kan kontaktes her.

 

Mødedatoer for vejledernetværket i skoleåret 2024/25

 

Møderne i SSP vejledernetværket foregår hos UngHerning på Gl. Skolevej 76, 7400 Herning.

 

DATO TIDSPUNKT
Torsdag d. 22. august 2024 Kl. 14.00 - 16.00
Torsdag d. 21. november 2024 Kl. 14.00 - 16.00
Torsdag d. 20. februar 2025 Kl. 14.00 - 16.00
Torsdag d. 15. maj 2025 Kl. 14.00 - 16.00

SSP vejledernetværkets opgaver er og kan være

 

 • Undersøge og dele viden om lokale tendenser og risikoadfærd
 • At forebygge kriminalitet og risikoadfærd blandt folkeskoleelever
 • At drøfte forebyggende handlemuligheder og tiltag i lokalområdet, forældrenetværket og på skolen
 • At styrke kendskabet til andre faggrupper og deres handlemuligheder
 • At drøfte aktuelle og relevante emner

 


 

SSP+ VEJLEDERNETVÆRK

 

SSP+ er et samarbejdsforum, hvor formålet er at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt unge i alderen 16-25 år. Netværket er bl.a. forankret på ungdomsuddannelserne, misbrugscentre og relevante dele af den offentlige forvaltning.

 

Tovholderen for SSP vejledernetværket er SSP-medarbejder Pernille Jepsen. Hun kan kontaktes her.

 

Mødedatoer for SSP+ vejledernetværket i skoleåret 2024/25

Møderne i SSP+ vejledernetværket foregår på forskellige matrikler.

 

DATO TIDSPUNKT
Kommer senere

Kommer senere

Kommer senere

Kommer senere

Kommer senere

Kommer senere

Kommer senere

Kommer senere

SSP+ netværkets opgaver er og kan være

 

 • At være et centralt led i at få styrket netværket omkring de 16 – 25 årige
 • At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt de 16 - 25 årige
 • At være samlende i forhold til hvad der rører sig på og omkring bl.a. ungdomsuddannelserne
 • At være handlende i forhold til de tendenser vi ser i og omkring ungdomskulturen i Herning Kommune
 • At drøfte aktuelle og relevante emner

 


 

KONTAKT

Aleksander Egebjerg Georgsen

SSP-konsulent

 

22 30 41 50

ungag@herning.dk

Pernille Jepsen

SSP-medarbejder

 

20 86 04 01

ungpj@herning.dk

Torben Kirkegård

SSP-medarbejder

 

29 36 99 92

ungtk@herning.dk

Lise Kjærgaard

Afdelingsleder

 

22 25 62 86

ungli@herning.dkSenest opdateret 03.06.2024 09:45 af UNGMV
Apricore logo