Gå til sideindhold
Skoletilbud / R.O.S.

 

 

R.O.S.' FORMÅL

 

Et R.O.S.-forløb er til for elever med en bekymrende fraværsprocent, for at øge deres deltagelse i klasserummet.

 

R.O.S.' formål er at få elever med højt skolefravær tilbage til klasserummet i deres egen skole.

 

Målet med forløbet er at afdække de(n) egentlige årsag(er) til elevens fravær og søge løsninger derpå. Det gøres ved at tage udgangspunkt en ressourceafklaring, ved at skabe overblik og gennem samarbejde med eleven og deres netværk.

 

 

 

 

 


 

HVAD ER R.O.S.? HVEM ER DET FOR?

 

R.O.S. er en indsats i Herning kommune, hvor formålet er at få elever med bekymrende skolefravær inkluderet i et almindeligt skoletilbud, med udgangspunkt i elevens distriktsskole.

 

Forløbet varer som udgangspunkt i 3 måneder og afsluttes med en opgørelse over indsatser, overdragelse af teorier til videre indsats samt de videre aftaler for eleven, elevens familie og skolen.

 

 

 

Målgruppen for R.O.S.

 

For at kunne få et forløb ved R.O.S. skal en elev have haft:

 • Fem sammenhængende fraværsdage
 • Syv fraværsdage ud af 20 skoledage
 • 15 fraværsdage ud af 60 skoledage
 • Bekymrende fravær, som ikke overskrider den ovenstående grænse for 60 skoledage

 

 

 

Hvem er ikke i målgruppen?

 

Elever kvalificerer ikke til et R.O.S.-forløb hvis de

 

 • Er i gang med  at få udarbejdet en børnefaglig undersøgelse af Familie- og rådgivningscentret
 • Har en handleplan, og der findes en igangværende indsats for eleven
 • Er i gang med en udredning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling (BUA)
 • Har svære symptomer på angst og/depression (her vil eleven typisk være i et andet behandlingskrævende tilbud)
 • Har et misbrug

 


 

FORLØB OG INDSATSER

 

R.O.S.-forløb er inddelt i 4 faser

 

Alle børn er unikke, og vi tager højde for det i udvalget af indsatser. Forløbet selv inddeler vi i fire faser:

 1. Den forberedende fase
 2. Den relationelle fase
 3. Den undersøgende fase
 4. Den overdragende fase

 

Den forberedende fase

 

I den første fase holder vi møde med skolen, eleven, elevens familie (og evt. rådgiver), hvor vi laver en kort status på trivsel og behovene for støtte, vi laver en handleplan med konkrete og opnåelige mål og vi laver aftaler for det videre samarbejde mellem skole, hjem og R.O.S.-læreren.

 

Den relationelle fase

 

Den anden fase består af hyppig kontakt mellem eleven, familien og evt. skolen. Vi inddrager familien og eleven i at finde løsninger, vi foreslår aktiviteter som praktikker, fritidsaktiviteter, væresteder, sociale aktiviteter, mm. Det primære mål er at opbygge tillidsfulde relationer mens vi søger at indtænkte skolen som den fysiske base for den relation.

 

Den undersøgende fase

 

I den tredje fase dykker vi ned i årsagerne til at et R.O.S.-forløb er nødvendigt. Vi kortlægger elevens og familiens historik, vi undersøger problematikkerne bag elevens fravær og vi følger op på de konkrete mål fra handleplanen.

 

Den overdragende fase

 

I den sidste fase søger vi at sikre en god overgang fra R.O.S. tilbage til en normal skolegang. Vi laver aftaleark med eleven, familien og skolen, vi overdrager det, inkl. undersøgelser og indsatser, for at muliggøre en fortsættelse af indsatserne. Og vi har en tæt opfølgning med eleven, familien og skolen indtil overdragelsen er fuldført.

 

Eksempler på indsatser

 

Da forskellige elever har forskellige behov, vises der her en liste af mulige indsatser:

 

 • Afdækning af elevens egentlige fraværsproblematik og dialog i forhold til resultaterne.
 • Langsom eksponering for skole/det der er svært: Eleven øver sig i at blive en del af skolen eller et fællesskab igen.
 • Praktisk hjælp: Vi kan følge eleven til og fra skole på udvalgte dage, og hjælpe til selvhjulpenhed.
 • Kontaktbarhed: Vi er kontaktbare, når eleven har et behov for støtte, guidning eller hjælp.
 • Tryghedsskabende tilstedeværelse på skolen, nogle elever har behov for at vide, at der i en periode er en medarbejder, som sidder på gangen, og som er til stede, hvis eleven får behov for støtte.
 • Tryghedsskabende tilstedeværelse i klasserummet, nogle elever har behov for at en medarbejder, i en periode, er til stede i klasserummet og observerer dem i undervisningssammenhænge.

 

Der kan aftales andre indsatser i elevens handleplan, der bliver udarbejdet i samarbejde med skolen, hjemmet og eleven.

 


 

KONTAKT

 

Jannie Vissing

Afdelingsleder (Volume 2 og R.O.S.)

 

21 73 50 55

ungjv@herning.dkSenest opdateret 18.06.2024 15:57 af UNGMV
Apricore logo